สินค้าของเรา

มาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ของ UNV ได้รับการรองรับมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ UL, CE, FCC, KC, BSMI, RCM ฯลฯ รวมถึงผ่านมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ICT เดิม)

ผู้นำเรื่องเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ของ UNV มีคุณภาพสูง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยทีม R&D มากกว่า 1,600 คน ภายในศูนย์วิจัยของบริษัทฯ ขนาดใหญ่ถึง 4 แห่ง

มีผลิตภัณฑ์รองรับครบวงจร

UNV มีโรงงานผลิตที่ผ่านมาตรฐาน ISO ดำเนินการผลิตสินค้าเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดครบวงจร อาทิเช่น กล้องวงจรปิดระบบ IP, เครื่องบันทึก (NVR), Softwear, สายสัญญาณ, อุปกรสวิตช์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

สินค้าแนะนำ

UNITY VISION (THAILAND) COMPANY LIMITED